Hagl – Hải Phòng: Xuân Trường, Văn Toàn đá Chính 62ff5c75ad438.jpeg

HAGL – Hải Phòng: Xuân Trường, Văn Toàn đá chính

HAGL: Tuấn Linh – Văn Thanh, An Sae Hee, Mauricio, Hữu Tuấn, Văn Sơn – Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương – Văn Toàn, Brandao.

Hải Phòng: Đình Triệu – Thái Bình, Văn Tới, Tiến Dụng, Trung Hiếu – Văn Minh, Moses, Hải Huy, Việt Hưng – Mpande, Rimario.