HLV Nguyễn Thái Dương: Golf Việt Nam ‘đang ở Bắc cực’

Hlv Nguyễn Thái Dương: Golf Việt Nam ‘đang ở Bắc Cực’ 621de906529fd.jpeg

Golf Việt Nam “đang ở Bắc cực” Ngành golf Việt Nam còn khá mới. Tuy nhiên, xuất phát điểm chậm không có nghĩa là chúng ta dễ dàng bị tụt hậu. “Golf Việt Nam đang ở Bắc cực, tiến gần về xích đạo, rất xa với đỉnh cao của golf chuyên nghiệp thế giới. Tuy … Read moreHLV Nguyễn Thái Dương: Golf Việt Nam ‘đang ở Bắc cực’